Fotboll

Klicka på länken nedan för att komma till kontaktpersonerna.

Kontaktlista fotboll 2017

//Fredrik

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Fotboll både 11-manna och 7-manna

FOTBOLL 11-MANNA FOTBOLL

Inbjudan
Inbjudan till tävlingen finns på förbundets hemsida,senast under mars månad. Likaså bestämmes anmälningsavgiftens storlek av förbundsstyrelsen. Matcherna spelas på vardagar tisdag – torsdag mellan klockan 12.00 – 16.00, om ingen annan överenskommelse sker mellan lagen.

Hemmamatch
De lag som lottas som hemmalag, ska ta initiativ för tid till match, hyra plan och anskaffa domare. Inbjudan ska vara bortalaget tillhanda minst 7 dagar före första föreslagna matchdag av 2 matchdagar. Domare skall vara lägst förbundsdomare och vara väl förtrogen med de regler som utgivits av SBRIF och Svenska Fotbollsförbundet. Domare med anställning inom den egna räddningstjänsten, äger inte rätt att döma hemmamatcher. Om man vill utnyttja domare inom egna kåren, skall man vara överens med bortalaget och få ett godkännande från SBRIF:s tävlingsledare. Kostnaderna för arrangemanget bekostas av hemmalaget. Gäller även slutspel. Vid slutspel (eller finalmatch) är också brukligt att arrangören står för en enklare kamratmåltid i samband med prisutdelningen, men man kan ta ut en mindre avgift för bankettkostnaden om man så önskar.

Slutspel
När tre lag återstår spelar dessa en finalomgång (slutspel). De tre lagen lottas för enkelserie av förbundsstyrelsen. Poängskillnaden avgör ordningsföljden. Vid lika poäng avgör målskillnaden, är denna lika avgör antalet mål. Vid oavgjort resultat gäller det oavgjorda resultatet i slutspelet, men straffar skall skjutas för att man skall få fram en segrare. Matchtider i slutspelet se sista sidan. Kan även vara fyra lag som spelar slutspel. Då spelar man semifinaler, match om tredje pris och en finalmatch.

OBSERVERA! Från och med semifinal ska det vara med godkända linjemän.
Kostnaderna för arrangemanget bekostas av hemmalaget. Gäller även finalmatchen. Efter finalmatchen är det brukligt att arrangören står för en enklare kamratmåltid i samband med prisutdelningen. Om bortalaget önskar stanna över natt, är det tacksamt om laget kan erbjudas övernattning på brandstationen. Går inte detta så får bortalaget ordna med förläggning själva (med hjälp av hemmalaget). Bortalaget står för eventuella kostnader som rör boendet.

Representationsbestämmelser
Den eller de som har sin anställning inom brand och räddningstjänsten och som är godkänd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Anställd som innehar vikariatsanställning under minst sex månader äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Anställningen ska alltid kunna styrkas av personalavdelningen om så fordras. Praktikanter får inte deltaga.

Byte av matchdag
Om match av någon anledning inte kan spelas inom föreskriven tid gäller följande:
1. Båda lagen ska vara överens om att flytta matchdag. Om lagen inte är överens om flyttningen gäller föreskriven tid (spelplanen).
2. Är båda lagen överens tar hemmalaget kontakt med förbundets tävlingsledare, för att få ändringen godkänd. Säger tävlingsledaren nej p g a tidsskäl för att kunna genomföra turneringen i sin helhet, gäller föreskriven tid (spelplanen).
3. Lag som inte spelar inom föreskriven tid, blir lottade som bortalag i nästkommande omgång.
4. Om bortalaget fått inbjudan i god tid (minst 7 dagar före första föreslagna matchdag) men inte kan komma överens om datum och det går över spelplanen, vinner hemmalaget på w.o.
5. Om bortalaget inte fått inbjudan i tid för att spelplanen ska följas och man inte kan komma överens tilldöms bortalaget segern.

Wo-avgift
Lag som lämnar wo blir ersättningsskyldiga med 600 kronor. Pengarna sätts omedelbart in på SBRIF:s postgiro. Postgiro 62 79 41 – 8, Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund. Avgiften fördelas lika mellan förbundet och laget som vinner på wo.

Protest
Protest ska vara SBRIF tillhanda inom 4 dagar, matchdagen inräknad. Tävlingsledaren bestämmer till vilken adress eller fax som protesten ska skickas till. Samtidigt med protesten insättes en protestavgift av 300:- kronor. Postgironr. se ovan (wo-avgift). Om ett godkännande sker av protesten, återbetalas protestavgiften.

Matchtid
Matchtid 2 x 45 minuter. Paus 10 minuter.
Vid slutspel är matchtiden 2 x 30 minuter. Paus 10 minuter.
O.B.S. Fria byten gäller.

Oavgjort resultat
Vid oavgjort resultat följer förlängning med 2 x 10 minuter. I slutspelet är det ingen förlängning, utan straffar direkt. O.B.S. Ej golden goal vid förlängning. Är det efter förlängningen fortfarande oavgjort företas straffsparkar enligt följande:
* Domaren utser det mål mot vilket straffarna ska skjutas.
* Domaren företar lottning och det lag som vinner lotten ska börja straffskjutningen.
* Båda lagen ska växelvis skjuta tre straffar vardera. Straffarna ska läggas av olika spelare och inte förrän alla berättigade spelare har lagt varsin straff får spelare skjuta sin andra straff.
* Om ett lag innan båda lagen skjutit tre straffar har gjort fler mål än det andra laget kan uppnå, ska tävlingen upphöra.
* Om båda lagen erhållit lika många mål efter tre straffar, ska tävlingen fortsätta med ytterligare straffar tills det ena laget gjort ett mål mer än det andra laget.
* Alla spelare utom målvakten och den som ska skjuta straffen ska befinna sig bakom mittlinjen.

Meddelande av resultat
Det segrande laget ska omgående efter matchen meddela resultatet till den som är tävlingsledare. Namn och telefonnummer finns på varje utskickad spelplan.

Antal plaketter
Segrande lag tilldelas förbundets guldplaketter. Föreningen erhåller 15 plaketter som delas ut till spelare och ledare. Som andra och tredje pris utdelas samma antal plaketter som till segrande lag men i valörerna silver respektive brons.

Övrigt
I övrigt gäller Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser. Fria byten gäller.

Kvalificering till Nordiska Brandmästerskapen
P g a att Sverige har två arrangörsstäder (Stockholm och Göteborg) har Sverige rätt att deltaga med tre lag i fotbollsturneringen. Stockholm och Göteborg kvalificerar sig direkt till mästerskapet som arrangörsstäder. Sveriges tredje lag tar SBRIF ut. Detta sker på följande sätt:

* Det lag som vinner udda årtal är ett kvallag och jämt år blir det andra laget som kvalificerar sig till en match om vem som ska bli Sveriges tredje lag i NM-fotbollen.
* Dessa två lag möts i en match. Var och när matchen spelas avgörs av förbundet i samråd med de båda lagen.
* Kostnaderna delas lika mellan lagen om matchen spelas på neutral plan.
* Vinner samma lag Brand-SM både udda och jämt år, så blir detta lag självklart direktkvalificerat för Nordiska Brandmästerskapen i fotboll.
* Det sker alltid kval för att utse vilket som ska bli Sveriges tredje lag i NM. Så sker också i övriga Norden. Skillnaden är bara den att Oslo, Köpenhamn och Helsingfors har bara ett direktkvalificerat lag med och det är ovan nämnda arrangörsstäder.

Byte av matchdag
Om match av någon anledning inte kan spelas inom föreskriven tid gäller följande:
1. Båda lagen ska vara överens om att flytta matchdag. Om lagen inte är överens om flyttningen gäller föreskriven tid (spelplanen).
2. Är båda lagen överens tar hemmalaget kontakt med förbundets tävlingsledare, för att få ändringen godkänd. Säger tävlingsledaren nej p g a tidsskäl för att kunna genomföra turneringen i sin helhet, gäller föreskriven tid (tidsplanen).
3. Lag som inte spelar inom föreskriven tid, blir lottade som bortalag i nästkommande omgång.
4. Om bortalaget fått inbjudan i god tid (minst 7 dagar före första föreslagna matchdag) men inte kan komma överens om datum och det går över spelplanen, vinner hemmalaget på w.o.
5. Om bortalaget inte fått inbjudan i tid för att spelplanen skall följas och man inte kan komma överens tilldöms bortalaget segern.

Wo-avgift
Lag som lämnar wo blir ersättningsskyldiga med 600 kronor. Pengarna sätts omedelbart in på SBRIF:s postgiro. Postgiro 62 79 41 – 8, Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund. Avgiften fördelas lika mellan förbundet och laget som vinner på wo.

Protest
Protest ska vara SBRIF tillhanda inom 4 dagar, matchdagen inräknad. Tävlingsledaren bestämmer till vilken adress eller fax som protesten ska skickas till. Samtidigt med protesten insättes en protestavgift av 300:- kronor. Postgironr. se ovan (wo avgift). Om ett godkännande sker av protesten, återbetalas protestavgiften.

7-manna fotboll allmän klass och oldboysklass

Inbjudan
Inbjudan till tävlingen utsändes av förbundsstyrelsen under december månad. Likaså bestämmes anmälningsavgiftens storlek av förbundsstyrelsen. Matcherna spelas på vardagar tisdag – torsdag mellan klockan 12.00 – 16.00, om ingen annan överenskommelse sker mellan lagen.

Hemmamatch
De lag som lottas som hemmalag, ska ta initiativ för tid till match, hyra plan och anskaffa domare. Inbjudan ska vara bortalaget tillhanda minst 7 dagar före första föreslagna matchdag av 2 matchdagar. Domare skall vara lägst förbundsdomare och vara väl förtrogen med de regler som utgivits av SBRIF och Svenska Fotbollsförbundet. Domare med anställning inom den egna räddningstjänsten, äger inte rätt att döma hemmamatcher. Om man vill utnyttja domare inom egna kåren, skall man vara överens med bortalaget och få ett godkännande från SBRIF:s tävlingsledare.

Kostnaderna för arrangemanget bekostas av hemmalaget. Gäller även slutspel. Vid slutspel (eller finalmatch) är också brukligt att arrangören står för en enklare kamratmåltid i samband med prisutdelningen, men man kan ta ut en mindre avgift för bankettkostnaden om man så önskar.

Om bortalaget önskar stanna över natt, är det tacksamt om laget kan erbjudas övernattning på brandstationen. Går ej detta så får bortalaget ordna med förläggning själva (med hjälp av hemmalaget). Bortalaget står för eventuella kostnader som rör boendet.

Slutspel
När tre lag återstår spelar dessa en finalomgång (slutspel). De tre lagen lottas för enkelserie av förbundsstyrelsen. Poängskillnaden avgör ordningsföljden. Vid lika poäng avgör målskillnaden, är denna lika avgör antalet mål. Vid oavgjort resultat gäller det oavgjorda resultatet i slutspelet, men straffar skall skjutas för att man skall få fram en segrare, som står över nästa match. Matchtider i slutspelet se sista sidan. Kan även vara fyra lag som spelar slutspel. Då spelar man semifinaler, match om tredje pris och en finalmatch. Vid oavgjort resultat är det straffar ( 3 stycken ) som avgör.I oldboysslutspelet spelar man ej match om tredje pris utan man slår tre straffar om bronset och man får börja om med samma straffläggare efter tre straffar.

Representationsbestämmelser
Den eller de som har sin anställning inom brand och räddningstjänsten och som är godkänd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddnings- tjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Anställd som innehar vikariatsanställning under minst 6 månader äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Anställningen ska alltid kunna styrkas av personalavdelningen om så fordras. Praktikanter får inte deltaga.

Oldboys
I oldboysklassen ska deltagarna ha fyllt 40 år (eller mer), under det år (säsong) som turneringen pågår.

Byte av matchdag
Om match av någon anledning inte kan spelas inom föreskriven tid gäller följande:
1. Båda lagen ska vara överens om att flytta matchdag. Om lagen inte är överens om flyttningen gäller föreskriven tid (spelplanen).
2. Är båda lagen överens tar hemmalaget kontakt med förbundets tävlingsledare, för att få ändringen godkänd. Säger tävlingsledaren nej p g a tidsskäl för att kunna genomföra turneringen i sin helhet, gäller föreskriven tid (spelplanen).
3. Lag som ej spelar inom föreskriven tid, blir lottade som bortalag i nästkommande omgång.
4. Om bortalaget fått inbjudan i god tid (minst 7 dagar före första föreslagna matchdag) men inte kan komma överens om datum och det går över spelplanen, vinner hemmalaget på w.o.
5. Om bortalaget inte fått inbjudan i tid för att spelplanen ska följas och man inte kan komma överens tilldöms bortalaget segern.

Wo-avgift
Lag som lämnar wo blir ersättningsskyldiga med 600 kronor. Pengarna sätts omedelbart in på SBRIF:s postgiro. Postgiro 62 79 41 – 8, Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund. Avgiften fördelas lika mellan förbundet och laget som vinner på wo.

Protest
Protest ska vara SBRIF tillhanda inom 4 dagar, matchdagen inräknad. Tävlingsledaren bestämmer till vilken adress eller fax som protesten ska skickas till. Samtidigt med protesten insättes en protestavgift av 300:- kronor. Postgironr. se ovan (wo-avgift). Om ett godkännande sker av protesten, återbetalas protestavgiften.

Oavgjort resultat.
* Domaren utser det mål mot vilket straffarna ska skjutas.
* Domaren företar lottning och det lag som vinner lotten ska börja straffskjutningen.
* Båda lagen ska växelvis skjuta tre straffar vardera. Straffarna ska läggas av olika spelare och inte förrän alla berättigade spelare har lagt varsin straff får spelare skjuta sin andra straff.
* Om ett lag innan båda lagen skjutit tre straffar har gjort fler mål än det andra laget kan uppnå, ska tävlingen upphöra.
* Om båda lagen erhållit lika många mål efter tre straffar, ska tävlingen fortsätta med ytterligare straffar tills det ena laget gjort ett mål mer än det andra laget.
* Alla spelare utom målvakten och den som ska utföra straffsparken skall befinna sig bakom mittlinjen.

OBSERVERA!
Vid tre lag i slutspelet blir det ingen förlängning vid oavgjort resultat, endast straffsparkar med samma regler (se slutspel på första sidan andra stycket). Gäller ej om spelar semifinaler, match om tredje pris och finalmatch då blir det förlängning.

Meddelande av resultat
Det segrande laget ska omgående efter matchen meddela resultatet till den som är tävlingsledare. Namn och telefonnummer finns på varje utskickad spelplan.

Antal plaketter
Segrande lag tilldelas förbundets guldplaketter. Föreningen erhåller 13 plaketter som delas ut till spelare och ledare. Som andra och tredje pris utdelas samma antal plaketter som till segrande lag men i valörerna silver respektive brons.

I den allmänna klassen och oldboysklassen åtgår det totalt 78 plaketter (2 x 39).

Övrigt
I övrigt gäller Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser.

Nedanstående bestämmelser ska genomgås med lagen och domaren före matchstart!
* Laget består av 7 spelare på plan samt 7 avbytare som får användas under hela matchen.
* Inkast som 11 manna.
* Fotbollsplanen ska hålla ett cirka mått av 45 x 70 meter.
* Inspark från målområdet på liggande boll får spelas över halva plan.
* Straffområdet är 12 meter.
* Straffpunktens avstånd är 9 meter.
* Mål storlek: Höjd c:a 2,3 meter och bredd c:a 5,5 meter.
* Offsideregel finns inte.
* Minst 5 spelare måste finns i laget för att matchen skall få starta.
* Rullande byten sker vid mittlinjen.
* Matchtid är 2 x 25 minuter. Paus 5 minuter.
* I oldboysslutspel är matchtiden 2 x 25 minuter i semifinalerna. Paus 5 minuter. I finalmatchen är speltiden 2 x 20 minuter.
* Vid oavgjort  avgörs matchen med straffar (gäller ej slutspel med tre lag).
* Bakåtspel till målvakt samt varning och utvisning enligt Svenska Fotbollsförbundets 11 manna tävlingsbestämmelser.

Utöver dessa bestämmelser gäller Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser.

Wo-avgift
Lag som lämnar wo blir ersättningsskyldiga med 600 kronor. Pengarna sätts omedelbart in på SBRIF:s postgiro. Postgiro 62 79 41 – 8, Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund. Avgiften fördelas lika mellan förbundet och laget som vinner på wo.

Protest
Protest ska vara SBRIF tillhanda inom 4 dagar, matchdagen inräknad. Tävlingsledaren bestämmer till vilken adress eller fax som protesten ska skickas till. Samtidigt med protesten insättes en protestavgift av 300:- kronor. Postgironr. se ovan (wo-avgift). Om ett godkännande sker av protesten, återbetalas protestavgiften.

Reviderade: December 2015.