Rinkbandy

Lottning Allmän:

Grupp 1:
Umeå
Luleå
Söderhamn

Umeå vidare till slutspel

Umeå-Luleå 5-2, Luleå-Söderhamn 2-4, Umeå-Söderhamn 10-1

Grupp 2: (spelas 15/2 i Stockholm, Ritorps ishall)
Storstockholm
Gästrike
Södertörn

Storstockholm vidare till slutspel
Storstockholm – Södertörn 5-3. Gästrike lämnade wo

Grupp 3:
Nässjö
Nerike
Karlstad

Nerikes Brandkår vidare till slutspel
Höglandet räddningstjänst – Karlstad 3-8
Karlstad – Nerikes Brandkår 6 – 9
Höglandet räddningstjänst – Nerikes Brandkår 0 – 20

Då det inte blev mer än 9 anmälda lag så blir det 3 grupper á 3 lag och segrarna går vidare till finalspel. Finalspel spelas i form av enkelserie på 3 lag.

Lottning Oldboys:
Grupp 1:
Nacka
Storstockholm Norr
Norra Älvsborg

Grupp 2:
Luleå
Stockholm Brännkyrka
Söderhamn

Avgörs förslagsvis vid en samling med gruppspel och slutspel samma dag.
Där gruppsegrarna möts i en final och grupptvåorna möts i en match om 3e priset.

Inbjudan
Inbjudan till tävlingen finns på brandsm.se och anmälan ska under oktober månad. Anmälan sker till förbundets ansvarige via mejl och efterföljs av inbetalning av laganmälningsavgiften till SBRIF’s konto. Anmälningsavgiften är 300:- per lag och sätts in till något av följande alternativ. SBRIF, Bankgiro: 5894 – 1683 eller Swish: 1230896407. Märk inbetalningen med klass och kår.

Tävlingsform: Spelomgången ska vara spelad innan vecka 8.
Målet med Rinkbandyn är att genomföra regionala gruppspel om 4-5 lag och där segraren går till ett slutspel. Målet är att det blir 4 st regionala grupper. Grupperna redovisas på brandsm.se så fort som möjligt efter att anmälningstiden gått ut. Ett av lagen i gruppen tilldelas att vara sammankallande och det laget ger förslag på två alternativ på speldagar till övriga lag. Det ska ske i god tid minst två veckor innan speldagarna. Matcherna ska i första hand spelas på vardagar tisdag – torsdag mellan klockan 12.00 – 16.00, om ingen annan överenskommelse sker mellan lagen.
Det sammankallande laget ser till att boka ishall och domare. Domare ska helst vara förbundsdomare, domare från egen kår ska undvikas. De deltagande lagen delar på de fasta kostnaderna för hallhyra och domarkostnad. Önskvärt är om sammankallande lag ser till att det finns möjlighet att erbjuda lunch i någon form. Men att varje lag betalar för sitt.

Lika så att kunna erbjuda en Bankett/kamratmåltid efter ett grupp eller slutspel, kolla gärna med övriga deltagande lag om de vill det i samband med anmälan.

Starta gärna en WhatsApp grupp eller liknande så går det lättare att prata med varandra så att alla ser. Kontaktlista finns på hemsidan.


Slutspel: Spelomgången ska vara spelad innan vecka 12.
Målet är att det kommer 4 lag till slutspel.

I Slutspelet spelar man semifinaler, match om tredje pris och en finalmatch. Semifinaler lottas av arrangerande lag.

Om tre lag återstår spelar dessa en finalomgång som slutspel. De tre lagen lottas för enkelserie av arrangerande lag. Vid oavgjort resultat i en match ska straffar skjutas för att man skall få fram en ”segrare”. Detta för att kunna särskilja lagen i tabellen om två lag hamnar på exakt samma resultat.
Avgörandet sker enligt följande:
Poäng, målskillnad, flest antal gjorda mål, inbördes möte, straffavgörande enligt ovan.

Representationsbestämmelser
Den eller de som har sin anställning inom brand och räddningstjänsten och som är godkänd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att delta i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Anställd som innehar vikariatsanställning under minst sex månader äger rätt att delta i förbundets tävlingar. Anställningen ska alltid kunna styrkas av personalavdelningen om så fordras. Praktikanter får inte delta.

Oldboys
I oldboysklassen ska deltagarna ha fyllt 40 år (eller mer), under det år (säsong) som turneringen pågår

Wo-avgift
Lag som lämnar wo efter att speldatum fastslagits blir ersättningsskyldiga med 600 kronor. Wo-avgift sätts omedelbart in till SBRIF, Bankgiro: 5894 – 1683 eller Swish: 1230896407, märk med wo-avgift och vilket lag det gäller. Pengarna tillfaller de övriga deltagande lagens utgifter i gruppen och utbetalas till arrangerande lag av SBRIF. Detta gäller både i gruppspel och slutspel

Protest
Protest ska vara SBRIF tillhanda inom 4 dagar, matchdagen inräknad. Protest insändes via mejl till förbundets ansvarige. Samtidigt med protesten insättes en protestavgift av 500:- kronor. Om ett godkännande sker av protesten, återbetalas protestavgiften.

Meddelande av resultat
Arrangerande lag av grupp och slutspel åligger att meddela resultaten i matcher och tabell till förbundets ansvarige via mejl och gärna med bilder på lagen. Så att detta kan redovisas i SBRIF’s årsberättelse.

Pokaler till 1:an, 2:an och 3:an erhålls av SBRIF och delas om möjligt ut på plast av förbundets ansvarige.

Nedanstående bestämmelser ska genomgås med lagen och domaren före matchstart!

1                  Straffområdet går från blå linjen till förlängda mållinjen.

2                  Straffpunkten är mittpunkten.

3                  Hjälm är obligatoriskt och saknar man fullt visir är munskydd att rekommendera.

4                  Halsskydd bör användas.

5                  Målvakt ska ha bandymålvaktshandskar, heltäckande mask, kombinat, målvaktsbyxor och målvaktsbenskydd. Benskydden får inte vara bredare än 28 cm och inte längre än 96,5cm

6                  Sex spelare på banan inklusive målvakt. Fritt antal avbytare

7                  Matchtid 2 x 20 minuter. Paus max 5 minuter.

8                  I oldboysslutspelet är 2 x 20 minuter. Paus max 5 minuter.

9                  Vid oavgjort resultat blir det förlängning i 1 x 5 minuter med sudden death om istid finns, om ej straffar direkt. Man slår 3 straffar sedan sudden straffar.

10              Med avslagen eller tappad klubba får man ej deltaga i spelet. Klubbdelarna ska plockas upp och tas med till båset. Brott mot denna regel är utvisning.

11              Spel med boll är tillåtet till knähöjd. Klubban får ENDAST lyftas till knähöjd.
Man får alltså inte ”LADDA” typ slagskott från höften.

12              Det är tillåtet att sparka bollen en gång till egen klubba eller medspelare.

13              Det är förbjudet att hoppa och stoppa bollen.

14              Spelare får ha en hand och knä i isen samtidigt.

15              Boll som fastnar på målburen är ALLTID målvaktens boll.

16              När målvakten kastar ut bollen, ska bollen ta is, sarg eller spelare innan mittlinjen.

17              Frislag innanför blå linjen dras till p-punkterna. Frislag bakom förlängda mållinjen utföres på förlängda mållinjen men dock ej närmare mål än 5 meter.

18              Straffslag sker som Jaktstraff. Bollen på mittpunkten. Samtliga spelare utom straffläggare och målvakt ska befinna sig bakom bakre blå linjen, stillastående. Vid signal, då straffläggaren sätter bollen i spel, får övriga spelare delta i spelet och jaga straffläggaren. Bollen är i spel även om bollen träffar målställning, sarg eller målvakt. Även straffläggaren får ta retur. När straffläggaren rör bollen är spelet igång, han får passa till medspelare – dock EJ bakåt.
Lag som går förtidigt över blå linjen -> först varning sedan utvisning 3 minuter.

Ska match avgöras på straffar tillämpas hockeystraff, EJ jaktstraff. OBS Inga returer.

19              Utvisning 3 minuter respektive 5 minuter beroende på förseelse. Tredje utvisningen är lika med matchstraff som är 5 minuter. Spelare som utvisas resten av matchen får ersättas efter utvisningens slut av annan spelare.

20              Utvisning i 5 minuter, lika med matchstraff, får man för till exempel våldsamt slag mot spelare, spark mot spelare, missfirmelse mot domare eller spelare.

21              Om möjligt ska tvådomarsystem tillämpas vid slutspel.

22              Varje lag äger rätt att ta en (1) Time out på högst 1 minut under en match.

23              Lag äger rätt att ta ut målvakten och spela med 6 st utespelare.

24              Hokade klubbor får användas om de har SBS:s godkännande märke.
Spelare som ej har godkänd klubba, utvisas 3 minuter och ska byta klubba om det påpekas under match.
Domaren ska fråga båda lagkaptenerna vid lottning om klubbor och övrig utrustning är okej.

25              Om bollen tar nätet bakom mål och ut på isen igen är bollen fortfarande i spel.

För övrigt gäller Svenska bandyförbundets rinkbandyregler.

Uppdaterat 2023-09-01