Rinkbandy

Inbjudan
Inbjudan till tävlingen finns på förbundets hemsida,senast under oktober månad. Likaså bestämmes anmälningsavgiftens storlek av förbundsstyrelsen. Matcherna spelas på vardagar tisdag – torsdag mellan klockan 12.00 – 16.00, om ingen annan överenskommelse sker mellan lagen.

Hemmamatch
De lag som lottas som hemmalag, ska ta initiativ för tid till  match, hyra plan och anskaffa domare. Inbjudan ska vara bortalaget tillhanda minst 7 dagar före första föreslagna matchdag av 2 matchdagar. Domare skall vara lägst förbundsdomare och vara väl förtrogen med de regler som utgivits av SBRIF och Svenska rinkbandyförbundet. Domare med anställning inom den egna räddningstjänsten, äger inte rätt att döma hemmamatcher. Om man vill utnyttja domare inom egna kåren, skall man vara överens med bortalaget och få ett godkännande från SBRIF:s tävlingsledare. Kostnaderna för arrangemanget bekostas av hemmalaget. Gäller även slutspel. Vid slutspel  är också brukligt att arrangören står för en enklare kamratmåltid i samband med prisutdelningen, men man kan ta ut en mindre avgift för bankettkostnaden om man så önskar.
Slutspel och gruppspel.
När tre lag återstår spelar dessa en finalomgång (slutspel). De tre lagen lottas för enkelserie av förbundsstyrelsen. I gruppspel kan det vara tre, fyra eller fem lag som möts. Poängskillnaden avgör ordningsföljden. Vid lika poäng avgör målskillnaden, är denna lika avgör antalet mål. Vid oavgjort resultat gäller det oavgjorda resultatet i slutspelet och gruppspelet, men straffar skall skjutas för att man skall få fram en ”segrare” om man ej kan skilja lagen åt.. Matchtider i slutspelet se sista sidan. Kan även vara fyra lag som spelar slutspel. Då spelar man semifinaler, match om tredje pris och en finalmatch.
.Om  bortalaget önskar stanna över natt, är det tacksamt om laget kan erbjudas övernattning på brandstationen. Går inte detta så får bortalaget ordna med förläggning själva (med hjälp av hemmalaget). Bortalaget står för eventuella kostnader som rör boendet.

Representationsbestämmelser
Den eller de som har sin anställning inom brand och räddningstjänsten och som är godkänd medlem och som erlagt  föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i  förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar  10 §).

Anställd som innehar vikariatsanställning under minst sex månader äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Anställningen ska alltid kunna styrkas av personalavdelningen om så fordras. Praktikanter får inte deltaga.

Oldboys
I oldboysklassen ska deltagarna ha fyllt 40 år (eller mer), under det år (säsong) som turneringen pågår

Byte av matchdag
Om match av någon anledning inte kan spelas inom föreskriven tid gäller följande:
1. Båda lagen ska vara överens om att flytta matchdag. Om lagen inte är överens om flyttningen gäller föreskriven tid  (spelplanen).
2. Är båda lagen överens tar hemmalaget kontakt med förbundets tävlingsledare, för att få ändringen godkänd. Säger tävlingsledaren nej p g a tidsskäl för att kunna genomföra turneringen i sin helhet, gäller föreskriven tid (spelplanen).
3. Lag som inte spelar inom föreskriven tid, blir lottade som  bortalag i nästkommande omgång.
4. Om bortalaget fått inbjudan i god tid (minst 7 dagar före  första föreslagna matchdag) men inte kan komma överens om datum och det går över spelplanen, vinner hemmalaget på w.o.
5. Om bortalaget inte fått inbjudan i tid för att spelplanen ska följas och man inte kan komma överens tilldöms bortalaget segern.

Wo-avgift
Lag som lämnar wo blir ersättningsskyldiga med 600 kronor. Pengarna sätts omedelbart in på SBRIF:s postgiro. Postgiro 62 79 41 – 8, Svenska Brand & Räddningstjänstens  Idrottsförbund. Avgiften fördelas lika mellan förbundet och laget  som vinner på wo.

Protest
Protest ska vara SBRIF tillhanda inom 4 dagar, matchdagen       inräknad. Tävlingsledaren bestämmer till vilken adress eller fax       som protesten ska skickas till. Samtidigt med protesten insättes       en protestavgift av 300:- kronor. Postgironr. se ovan (wo-avgift).       Om ett godkännande sker av protesten, återbetalas protestavgiften.
Meddelande av resultat
Det segrande laget ska omgående efter matchen meddela resultatet till den som är tävlingsledare. Namn och telefonnummer finns på       varje utskickad spelplan.

Antal plaketter
Segrande lag tilldelas förbundets guldplaketter. Föreningen  erhåller 11 plaketter som delas ut till spelare och ledare. Som andra och tredje pris utdelas samma  antal plaketter som till segrande lag men i valörerna silver respektive brons.

Nedanstående bestämmelser ska genomgås med lagen och domaren före matchstart!

1                  Straffområdet går från blå linjen till förlängda mållinjen.

2                  Straffpunkten är mittpunkten.

3                  Hjälm och munskydd är obligatoriskt.
                   Obs! spelare som ej har munskydd FÅR EJ deltaga.

4                  Halsskydd bör användas.

5                  Ansiktsmask är obligatoriskt för målvakten.

6                  Sex spelare på banan inklusive målvakt. Antal avbytare högst 8st.

7                  Matchtid 2 x 25 minuter. Paus max 5 minuter.

8                  I oldboysslutspelet är 2 x 20 minuter. Paus max 5 minuter.

9                  Vid oavgjort resultat blir det förlängning i 1 x 5 minuter med sudden death om istid finns, om ej straffar direkt. Man slår 3  straffar sedan sudden straffar.

10              Med avslagen eller tappad klubba får man ej deltaga i spelet. Klubbdelarna ska plockas upp och tas med till båset.
Brott mot denna regel –> utvisning.

11              Spel med boll är tillåtet till knähöjd. Klubban får ENDAST lyftas till knähöjd.
Man får alltså inte ”LADDA” typ slagskott från höften.

12              Det är tillåtet att sparka bollen en gång till egen klubba eller medspelare.

13              Det är förbjudet att hoppa och stoppa bollen.

14              Spelare får ha en hand och knä i isen samtidigt.

15              Boll som fastnar på målburen är ALLTID målvaktens boll.

16              När målvakten kastar ut bollen, ska bollen ta is, sarg eller spelare innan mittlinjen.

17              Frislag innanför blå linjen dras till p-punkterna. Frislag bakom förlängda mållinjen utföres på förlängda mållinjen men dock ej   närmare mål än 5 meter.

18              Straffslag sker som Jaktstraff. Bollen på mittpunkten. Samtliga spelare utom straffläggare och målvakt ska befinna sig bakom bakre blå linjen, stillastående. Vid signal, då straffläggaren sätter bollen i spel, får övriga spelare delta i spelet och jaga straffläggaren. Bollen är i spel även om bollen träffar målställning, sarg eller målvakt. Även straffläggaren får ta retur. När straffläggaren rör bollen är spelet igång, han får passa till medspelare – dock EJ bakåt.
Lag som går förtidigt över blå linjen -> först varning sedan utvisning 3 minuter.

Ska match avgöras på straffar tillämpas hockeystraff, EJ jaktstraff. OBS Inga returer.

19              Utvisning 3 minuter respektive 5 minuter beroende på förseelse. Tredje utvisningen är lika med matchstraff som är 5 minuter. Spelare som utvisas resten av matchen får ersättas efter utvisningens slut av annan spelare.

20              Utvisning i 5 minuter, lika med matchstraff, får man för till exempel våldsamt slag mot spelare, spark mot spelare, missfirmelse mot domare eller spelare.

21              Tvådomarsystem SKA ALLTID tillämpas vid slutspel.
Vid övriga matcher bör det vara tvådomarsystem

22              Varje lag äger rätt att ta Time out på högst 1 minut under en match.

23              Lag äger rätt att ta ut målvakten och spela med 6st utespelare.

24              Hokade klubbor får användas om de har SBS:s godkännande märke.
Spelare som ej har godkänd klubba, utvisas 3 minuter och ska byta klubba om det påpekas under match.
Domaren ska fråga båda lagkaptenerna vid lottning om klubbor och övrig utrustning är okej.

25              Om bollen tar nätet bakom mål och ut på isen igen är bollen fortfarande i spel.

För övrigt gäller Svenska bandyförbundets rinkbandyregler.

Uppdaterat 2012-12-15