Bli medlem

I Svenska Brand och Räddningstjänst Idrottsförbund stadgar § 10 paragrafen, här kan ni läsa vilka som har rätt att bli medlemmar i detta förbund.

Årsavgifterna är baserade på hur många medlemmar/anställda respektive förening har.

Klass Antal anställda Årsavgift
1 Enskild medlem 200:-
2 5 – 19 700:-
3 20 – 99 1 000:-
4 100- 299 1 500:-
5 300- 499 2 000:-
6 500- och flera 2 500:-

Betala via Internet! Bankgiro: 5894 – 1683 eller Swish: 1230896407
Glöm ej att ange förening eller namn

Undrar ni något? Kontakta Reidar eller Anders ur styrelsen.