Försäkring

SVENSKA BRAND & RÄDDNINGSTJÄNSTENS IDROTTSFÖRBUND (SBRIF) 
 
SBRIF har INGA försäkringar i sin verksamhet. Försäkringsansvaret har idrottsföreningen som du representerar och det är DU som deltagare som har ett personligt ansvar att det finns ett fullgott försäkringsskydd.
Sedan 2004 har SBRIF ingen tillhörighet inom den svenska idrottsrörelsen. Förbundet har valt att lämna Korpen i första hand för att Korpen tillämpar personligt medlemskap. Det innebär att förbundet betalar en hög medlemsavgift till Korpen och däri fanns ingen kollektiv försäkring. Detta innebär också att SBRIF tillhör numera inte Riksidrottsförbundet (RF) heller. Vi står på helt egna ben med vår idrottsverksamhet.

VIKTIGT!
Se till att DU har ett fullgott försäkringsskydd – ansvaret är DITT!