Badminton

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen badminton

Ansökan
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbunds (SBRIF) styrelse utser efter ansökan förening som ska arrangera tävlingen.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiftens storlek bestämmes i samråd mellan arrangerande förening och förbundets styrelse.

Deltagare
Den eller de som har sin anställning inom brand- och räddningstjänsten och som är god- känd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Den som innehar en vikariatsanställning under minst sex månader, äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Vikariatet ska kunna styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd anställningsperiod. OBS! Praktikanter får ej deltaga.

Klassindelning
I singel och dubbel tävlas i följande klasser:

* Seniorer

* Oldboys (deltagare som fyller 38 år under spelåret äger rätt att deltaga).

* Veteraner (deltagare som fyller 45 år under spelåret äger rätt att deltaga).

* Veteraner och oldboys får utöver egen klass endast starta i ytterligare en klass.

* Dubbelpar får ej vara sammansatt av två olika föreningar.

* Samtliga matcher går i bäst av tre set.

* Match om tredje pris spelas för att erhålla bronsmedaljörer.

Sidning
Sidning skall ske efter föregående års resultatlista eller om det i anmälan kommer fram att vederbörande bör sidas. I övrigt sker en allmän lottning.

Tidpunkt
Tävlingen förlägges till november månad. Kontakt ska tagas med förbundet innan tävlingsdatum fastställes. Detta bl a för att förhindra kollisioner med andra SBRIF-arrangemang. Tävlingen spelas under två dagar, tisdag – torsdag. Observera ej fredag – måndag.

Bollar
Plastboll är utgångsläget i samtliga matcher. Är båda spelarna överens om att spela med fjäderboll, så möter det inget hinder men önskar en av spelarna spela med plastboll, då gäller plastbollen.

Domare
I första hand dömer spelarna själva. I semi- och finalmatcherna bör siffervändare användas.

Minst två singelspelare
och minst två dubbelpar i varje klass ska starta för att förbundets plaketter ska utdelas.I samtliga klasser med minst två deltagare utdelas guldplakett till segraren. Som andra och tredje pris utdelas silver- resp. brons.

Plaketterna inklusive gravyr erhålles från förbundet – utan kostnad.

Klass Guld Silver Brons
Seniorer, singel 1 1 1
Seniorer, dubbel 2 2 2
Oldboys, singel 1 1 1
Oldboys, dubbel 2 2 2
Veteran, singel 1 1 1
Veteran, dubbel 2 2 2
Summa: 9 9 9

Övrigt
I övrigt gäller Svenska Badmintonförbundets tävlingsbestämmelser.

Reviderade: December 2015