Golf

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Golf

Ansökan
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF) styrelse utser efter ansökan förening som ska arrangera tävlingen.

Inbjudan
Arrangerande förening utsänder inbjudan till de föreningar som är upptagna i det adressregister, som erhålles från förbundet. Önskar annan förening som ej är medlem i förbundet deltaga i tävlingen, ska föreningen i samband med anmälan erlägga årsavgift till förbundet.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiftens storlek bestämmes i samråd mellan arrangerande förening och förbundsstyrelsen.

Deltagare
Den eller de som har sin anställning inom brand och räddningstjänsten och som är godkänd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §). Damer deltager i samma klasser som herrarna, men slår ut från damtee.

Vikariat
Den som innehar en vikariatsanställning under minst 6 månader, äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Vikariatet ska kunna styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd anställningsperiod. OBS! Praktikanter får ej deltaga.

Klass och tävlingsindelning i samtliga klasser för herrar och damer

 • Mästerskapet omfattar en individuell tävling och en lagtävling (tvåmannalag).
 • Mästerskapet Open klass spelas som en 36-håls slagtävling under två tävlingsdagar.
 • Mästerskapets Yngre oldboys och oldboys klass spelas som en 36-håls slaggolf under två tävlingsdagar. ( Max +5/hål)
 • Deltagare äger alltid rätt att tävla i yngre ålderskategori.
 • Open klass. Alla har rätt att deltaga
 • Yngre oldboys 50-64 år.
 • Oldboys 65 år och äldre.
 • När det gäller lagtävlingen 2013 kan bara open klass spelare bilda lag, och yngre oldboys/oldboys bilda lag pga olika spelformer.
 • Damer samma åldersindelning som ovan, men spelar från röd tee.

Tidpunkt
Tävlingen arrangeras i slutet av augusti eller i början av september. Kontakt skall tagas med förbundets tävlingsansvarige innan datum fastställes. Tävlingsdagarna bör ske på vardagar, tisdag – torsdag.

Anmälan

 • Varje förening har rätt att anmäla ett obegränsat antal deltagare.
 • Vid anmälan ska aktuellt Hcp angivas.
 • I anmälan skall golf-id anges.
 • Till tävlingen ska samtliga hcp-ronder vara införda i golfens IT-system.
 • Namngiven lag sammansättning lämnas till tävlingsledningen före första start första dagen.
 • Endast spelare från samma förening äger rätt att deltaga i lagtävlingen ingående i mästerskapet.

Vilken räddningstjänst spelar jag för?
VIKTIGT! Det är den arrangerande föreningens skyldighet att i start- och resultatlista ange deltagarnas räddningstjänst de representerar.

Plaketter
Minst två deltagare i varje klass ska starta för att förbundets plaketter ska utdelas.

Plaketterna inklusive gravyr erhålles från förbundet utan kostnad.

Antal plaketter vid varje tävling.

Open 1 1 1
Lag open 2 2 2
Yngre oldboys 50-64 år 1 1 1
Odboys 65 år och äldre 1 1 1
Lag yngre oldboys/oldboys 2 2 2
Summa 7 7 7

Sammanlagt 21 stycken plaketter.

Övrigt

 • Vid lika resultat sker särspel både i lag och individuella klasserna.
 • Tävlingsledningen bestämmer före tävlingen vilka hål som ska spelas vid ett ev. särspel.
 • I klasserna yngre och äldre oldboys är det endast en lagtävling.
 • Det är INTE tillåtet att deltaga i fler än en mästerskapstävling. – Det åligger arrangerande förening att kontrollera med arrangörerna i de övriga klasserna att så inte sker.

Försäkring
SBRIF har inga försäkringar. När det gäller Svenska Golfförbundets försäkring gäller följande: Den som är medlem i en svensk golfklubb, som i sin tur är medlem och ansluten till Svenska Golfförbundet, är försäkrad via Svenska Golfförbundets försäkringsbolag, omfattar en ansvars och en olycksdel. Premien ingår i den ordinarie medlemsavgiften, som golfklubben betalar till SGF.

Ansvarsförsäkringen, som även omfattar annan person som med klubbens tillstånd spelar eller tränar i klubbens regi, gäller endast i Norden i samband med golfspel. Olycksfallsförsäkringen, om medlemmen skadar sig själv, gäller i hela världen i samband med golfspel.

Har du frågor, kontakta i första hand Svenska Golfförbundet angående försäkringsbolag.

Rekommendationer

 • Det är bra om arrangören använder kanonstart båda tävlingsdagarna.
 • Det finns möjlighet att starta från både tee 1 och tee 10. På detta sätt förkortas den totala tävlings tiden.
 • Arrangören bör ha med längsta drive, närmsta hål och om det behövs även fore caddies.
 • Arrangören bör om möjligt ordna kamratafton, samma dag som inspelningsdagen.

I övrigt gäller Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser samt klubbens lokala regler.

Reviderade: December 2015