Handboll

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Handboll

Inbjudan
Inbjudan till tävlingen utsändes av förbundsstyrelsen i början av oktober månad. Likaså bestämmes anmälningsavgiftens storlek av förbundsstyrelsen. Matcherna spelas på vardagar tisdag – torsdag mellan klockan 09.00 – 16.00, om ingen annan överenskommelse sker
mellan lagen.

Hemmamatch

De lag som lottas som hemmalag, ska ta initiativ för tid till match, hyra plan och anskaffa domare. Inbjudan ska vara bortalaget tillhanda minst 7 dagar före första föreslagna matchdag av 2 matchdagar. Domare ska vara lägst förbundsdomare och vara väl förtrogen med de regler som utgivits av SBRIF. Domare med anställning inom den egna räddningstjänsten äger ej rätt att döma hemmamatcher.

Kostnaderna för arrangemanget bekostas av hemmalaget. Gäller även slutspel. Vid slutspel (eller finalmatch) är också brukligt att arrangören står för en enklare kamratmåltid i samband med prisutdelning.

Om bortalaget önskar stanna över natt, är det tacksamt om laget kan erbjudas övernattning på brandstationen. Går ej detta så får bortalaget ordna med förläggning själva (med hjälp av hemmalaget). Bortalaget står för eventuella kostnader som rör boendet.

Slutspel

När tre lag återstår spelar dessa en finalomgång (slutspel). De tre lagen lottas för enkelserie av förbundsstyrelsen. Poängskillnaden avgör ordningsföljden. Vid lika poäng avgör målskillnaden, är denna lika avgör antalet mål.

Vid oavgjort resultat gäller det oavgjorda resultatet i slutspelet, men straffar ska skjutas för att man skall få fram en segrare. Detta för att skilja lagen åt om det skulle bli samma målskillnad och samma antal mål.

Representationsbestämmelser

Den eller de som har sin anställning inom brand- och räddningstjänsten och som är god- känd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddnings- tjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrang- emang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §). Anställd som innehar vikariatsanställning under minst sex månader äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Anställningen ska alltid kunna styrkas av personalavdelningen om så fordras. Praktikanter får ej deltaga.

Byte av matchdag

Om match av någon anledning ej kan spelas inom föreskriven tid gäller följande:

1. Båda lagen ska vara överens om att flytta matchdag. Om lagen ej är överens om flyttningen gäller föreskriven tid (spelplanen).
2. Är båda lagen överens tar hemmalaget kontakt med förbundets tävlingsledare, för att få ändringen godkänd. Säger tävlingsledaren nej p g a tidsskäl för att kunna genom- föra turneringen i sin helhet, gäller föreskriven tid (spelplanen).
3. Lag som ej spelar inom föreskriven tid, blir lottade som bortalag i nästkommande omgång.
4. Om bortalaget fått inbjudan i god tid (minst 7 dagar före första föreslagna matchdag) men ej kan komma överens om datum och det går över spelplanen, vinner hemma- laget på w.o.
5. Om bortalaget ej fått inbjudan i tid för att spelplanen ska följas och man ej kan komma överens tilldöms bortalaget segern.

Wo-avgift

Lag som lämnar wo blir ersättningsskyldiga med 600 kronor. Pengarna sätts omedelbart in på SBRIF:s postgiro. Postgiro 62 79 41 – 8, Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund. Avgiften fördelas lika mellan förbundet och laget som vinner på wo.

Protest

Protest ska vara SBRIF tillhanda inom 4 dagar, matchdagen inräknad. Tävlingsledaren bestämmer till vilken adress eller fax som protesten ska skickas till. Samtidigt med pro- testen insättes en protestavgift av 300:- kronor. Postgironr. se ovan (wo-avgift). Om ett godkännande sker av protesten, återbetalas protestavgiften.

Matchtid

Matchtid 2 x 30 minuter. Gäller även vid slutspel.

Antal spelare

På plan 1 målvakt och 6 utespelare. Avbytare 1 målvakt och 4 utespelare.

Oavgjort resultat

Vid oavgjort resultat sker förlängning med 2 x 5 minuter. Är efter förlängningen resultatet fortfarande oavgjort företas straffkast enligt följande:

* Domaren utser det mål mot vilket straffarna ska kastas.
* Domaren företar lottning och det lag som vinner lotten ska börja straffkasten.
* Båda lagen ska växelvis kasta fem straffar vardera. Straffarna ska läggas av olika spelare och inte förrän alla berättigade spelare har lagt varsin straff får spelare kasta sin andra straff.
* Om ett lag innan båda lagen kastat fem straffar har gjort fler mål än det andra laget kan uppnå, ska tävlingen upphöra.
* Om båda lagen erhållit lika många mål efter fem straffar, ska tävlingen fortsätta med ytterligare straffar tills det ena laget gjort ett mål mer än det andra laget.
* Alla spelare utom målvakten och den som ska utföra straffkastet ska befinna sig bakom mittlinjen.

OBSERVERA!
I slutspelet blir det ingen förlängning vid oavgjort resultat, endast straffkast med samma regler (se slutspel på första sidan andra stycket).

Meddelande av resultat

Det segrande laget ska omgående efter matchen meddela resultatet till den som är täv- lingsledare. Namn och telefonnummer finns på varje utskickad spelplan.

Antal plaketter

Segrande lag tilldelas förbundets guldplaketter. Föreningen erhåller 14 plaketter som delas ut till spelare och ledare. Som andra och tredje pris utdelas samma antal plaketter som till segrande lag men i valörerna silver respektive brons.

Övrigt

I övrigt gäller Svenska Handbollsförbundets tävlingsbestämmelser.

Reviderade: December 2015.