Orientering

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Orientering

Ansökan
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF) styrelse utser efter ansökan förening som ska arrangera tävlingen.

Inbjudan
Arrangerande förening utsänder inbjudan till de föreningar som är upptagna i det adressregister, som erhålles från förbundet.

Önskar annan förening som ej är medlem i förbundet deltaga i tävlingen, ska föreningen i samband med anmälan erlägga årsavgift till förbundet.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiftens storlek bestämmes i samråd mellan arrangerande förening och förbundets styrelse.

Deltagare
Den eller de som har sin anställning inom brand- och räddningstjänsten och som är god- känd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Vikariat
Den som innehar en vikariatsanställning under minst sex månader, äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Vikariatet ska kunna styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd anställningsperiod. OBS! Praktikanter får ej deltaga.

Klassindelning klassisk distans och kortdistans
Herrar och damer

H – 21 c:a 9 km
H – 35 c:a 7 km
Damer c:a 6.5 km
H – 40 c:a 6.5 km
H – 45 c:a 6.5 km
H – 50 c:a 4.5 km
H – 55 c:a 4.5 km
H – 60 c:a 3.5 km
H – 65 c:a 3.5 km
H – 70 c:a 3.0 km (lätt bana)
H – 75 c:a 3.0 km (lätt bana)
H – 80 c:a 3.0 km (lätt bana)
Motionsklass c:a 6.0 km (lätt bana)

I klasserna H-35 till och med H-80 ska minst två deltagare starta för att mästerskap ska gälla. Vid mindre antal sker uppflyttning till närmast yngre klass.

Tidpunkt
Mästerskapet kan antingen avhållas på våren eller på hösten. Orienteringen arrangeras tillsammans med budkavlen, där budkavlen arrangeras under andra tävlingsdagen. Tag kontakt med förbundet för fastställandet av tävlingsdagar. Tävlingen ska ske på vardagar mellan tisdag – torsdag. Observera ej fredag – måndag.

Plaketter – orientering individuellt
Minst två deltagare i varje klass och två lag i lagtävlingen ska starta för att förbundets plaketter ska utdelas.

I samtliga klasser (ej motionsklassen) med minst två deltagare utdelas guldplakett till segraren. Som andra och tredje pris utdelas silver- respektive brons.

Plaketterna inklusive gravyr erhålles från förbundet – utan kostnad.

Antal plaketter

Guld Silver Brons
Klassisk distans 11 11 11
Kortdistans 11 11 11
Damer 2 2 2
Totalt 24 24 24 = 72 plaketter

Övrigt
I övrigt gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsbestämmelser.

Reviderade: November 2004.