Skidor

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Längd och Alpint

Ansökan
Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF) styrelse utser efter ansökan förening som ska arrangera tävlingen.

Inbjudan
Arrangerande förening utsänder inbjudan till de föreningar som är upptagna i det adressregister som erhålles från förbundet. Önskar annan förening som ej är medlem i förbundet deltaga i tävlingen ska föreningen i samband med anmälan erlägga årsavgift till förbundet.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiftens storlek bestämmes i samråd mellan arrangerande förening och förbundets styrelse.

Deltagare
Den eller de som har sin anställning inom brand- och räddningstjänsten och som är godkänd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §).

Vikariat
Den som innehar en vikariatsanställning under minst sex månader, äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Vikariatet ska kunna styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd anställningsperiod. OBS! Praktikanter får ej deltaga.

Tidpunkt
Tävlingen bör förläggas mellan januari – mars månad. Tävlingen arrangeras under två dagar, tisdag – torsdag. Observera ej fredag – måndag. Tävlingen ska ej heller sammanfalla med Vasaloppet (första helgen i mars månad). Tag kontakt med förbundet för fastställandet av tävlingsdagar.

Längd
Klassindelning
Herrar och Damer
H-21, H-35, H-40, H-45, H-50, H-55, H-60, H-65, H-70, H-75, H-80 samt en damklass.
I tävlingen ingår också en motionsklass.
I H-21 och H-35 ska banans längd vara cirka 15 km.
I klasserna H-40 till H-60 och damer samt motionsklassen ska banans längd vara cirka 10 km. Klasserna H-65, H-70 och H-75 där ska banans längd vara cirka 5 km.
I klasserna H-35 till och med H-80 och damklassen ska minst två deltagare starta för att mästerskap ska gälla. Vid mindre antal sker uppflyttning till närmast yngre klass.

Seedning
Seedning i startfältet sker efter föregående års resultatlista.

Motionsklass
Banlängd cirka 10 km.

Stafett 3 x 5 km
Stafettävlingen bör avhållas under dag två, eftersom denna tävling genomförs på kortare tid än de individuella tävlingarna. Många av deltagarna åker hem efter dag två och kan då påbörja sin hemresa tidigare på eftermiddagen.

Stafett 3 x 5 km indelas i följande klasser:
Seniorer
Oldboys

OBSERVERA! I oldboys får deltagare från 35 år och äldre deltaga, men den gemensamma åldern ska vara minst 130 år. I anmälan ska födelseår anges. Seniorer och oldboys startar ej samtidigt.

Lagsammansättning
Lagsammansättningar mellan olika föreningar är ej tillåtet.

Åkstil
Klassisk stil gäller för både individuellt och i stafett.

Plaketter
Minst två deltagare och två stafettlag i varje klass ska starta för att förbundets plaketter ska utdelas. I samtliga klasser (ej motionsklassen) med minst två deltagare utdelas guldplakett till segraren. Som andra och tredje pris utdelas silver- respektive brons.

Plaketterna inklusive gravyr erhålles från förbundet – utan kostnad.

Alpint
Klassindelning
Herrar
21, 30, 40, 50, 60 samt damer, snowboard samt telemark. I tävlingen ingår också en motionsklass. Motionsklassen är öppen för alla oavsett ålder. Tävlingen omfattar storslalom, snowbord och telemark. I klasserna damer, snowbord och telemark finns bara en åldersklass i varje disciplin och alla åker i storslalombanan. I snowboard och telemark finns bara en gemensam klass för damer och herrar.

Sidning
Sidning i startfältet sker efter föregående års resultatlista.

I mästerskapsklasserna lottas startordningen enligt följande modell:
A. I varje åldersklass lottas de femton bästa åkarna från föregående års mästerskap.
B. Övriga åkare från föregående års mästerskap.
C. Åkare som ej har resultat från föregående års mästerskap, lottas in som sista grupp i sin respektive åldersklass.

Andra åket:
De femton bästa efter första åket startar i omvänd ordning. Den som kommer på femtonde plats i första åket, startar som nummer ett i andra åket o s v. Från 16:e åkaren och till sista åkare i varje åldersklass, sker ingen omvänd startordning. Den som har åkt in på 16:e plats i första åket, startar som 16:e åkare i andra åket o s v.

Motionsklass:
I motionsklassen sker ingen sidning. Startordningen lottas för varje tävling. I andra åket gäller följande: Den som har bästa tiden i första åket startar sist i andra åket, den som är näst bäst startar näst sist o s v.

Antal tävlande
Antalet tävlande begränsas till cirka 300 deltagare. Detta för att tävlingen ska kunna genomföras på två dagar. I Sälen 1994 var 450 deltagare anmälda och detta visade sig vara för många. När det blir över 300 anmälda ska arrangerande förening ta kontakt med förbundet för att diskutera och fatta beslut om hur många som ska få starta i tävlingen. Om deltagarantalet blir för stort, kommer i första hand de åkare som anmält sig till motionsklassen att strykas. Varje föreningen skall i varje klass rangordna sina åkare 1, 2, 3 o.s.v. Om arrangerande förening blir tvingad att stryka åkare i mästerskaps- klasserna skall detta ske i samråd med förbundet.

Plaketter
Minst två deltagare i varje klass ska starta för att förbundets plaketter ska utdelas. I samtliga klasser (ej motionsklassen) med minst två deltagare utdelas guldplakett till segraren. Som andra och tredje pris utdelas silver- resp. bronsplakett.

Plaketterna inklusive gravyr erhålles från förbundet – utan kostnad.

Antal plaketter
Längd

Guld Silver Brons
Individuellt 11 11 11
Stafett 6 6 6
Totalt 18 18 18

Summa 54 plaketter
Alpint

Guld Silver Brons
Individuellt 8 8 8
Totalt 8 8 8

Summa 24 plaketter
Övrigt
I övrigt gäller Svenska Skidförbundets tävlingsbestämmelser.

Reviderade: December 2015

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *